TODoXIN zdrava hrana DOO

Preparati TODoXIN® su potpuno prirodni, bez aditiva, pomoćnih supstanci, konzervansa

5.00 / 5
Uporedi Print

Preparati TODoXIN® su potpuno prirodni, bez aditiva, pomoćnih supstanci, konzervansa. Ne pokazuju interreakcije sa drugim lekovima te se mogu nesmetano koristiti bez obzira na lekove koje već upotrebljavate. Preporučuje se kontinuirana primena kombinacije više vrsta preparata tokom 6 nedelja, što je minimalni period korišćenja preparata radi postizanja željenih rezultata, pri čemu se rezistencija na preparate ne stiče ni nakon njihove dugogodišnje primene.

 

Biljne supstance koje sadrži TODoXIN® svojim delovanjem uspostavljaju imnuoreaktivnost bolešću zahvaćenih tkiva. Aktivan uticaj biljnih supstanci ogleda se u regeneraciji i revitalizaciji imunokompetentnih ćelija, naročito ćelija prirodnih ubica NK (natural killers) i LAK (lymphokine-activated killers)-limfokinom aktiviranih ćelija ubica. NK su ćelije prirodne ubice svega onoga što predstavlja strano telo u organizmu, dok su LAK podvrsta NK ćelija i oni su glavni nosioci odbrambrene funkcije organizma. LAK ćelije luče sve one materije – limfokine, citokine, interleukine, interfreone i druge komunikacione materije, koje su neophodne za pravilno funkcionisanje imunokompetentnih ćelija i kompletnog imunskog sistema.

  • Slogan Preparati TODoXIN® su potpuno prirodni, bez aditiva, pomoćnih supstanci, konzervansa
  • Delatnost Zdrava hrana
  • Lokacija / Region Srbija / Beograd

Objavi Komentar