*Naše usluge uključuju istraživanje tržišta, konsalting, E-mail marketing, osmišljavanje, dizajn, izradu , izbor medija, terensku promociju, odnosno sve što je potrebno da kada jednom ugovorimo detalje kampanje, njen tok i okvire poverite nama.