UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE

0 / 5
Uporedi Print

Prvi sastanak likovnih umetnika : slikara i vajara održan u Beogradu 15. Novembra 1919. godine u sali Druge beogradske gimnazije a po prethodnom sporazumu sledećih umetnika:g.g.Uroša Predića, Đoke Jovanovića, Simeona Roksandića, Milana A. Milovanovića, Branka popovića, Paška Vučetića, Ljubomira Ivanovića, Bete R. Vukanovićke, Ane V. Marinkovićke, Stevana Milosavljevića, Koste Miličevića, Golubovića, Dragoljuba Pavlovića, Borivoja Stefanovića, Momčila Živanovića, Veljka Stanojevića, Živorada Atanasijevića, Ilije Šobajića, Mihaila Milovanovića, Arambašića, Lazarevićeve, Cvetkovićeve, Čađevićeve i Vlad. Becić.

Na istoj sednici izabrana je uprava:g.g. za predsednika,slikar UrošPredić,zap.predsednika, slikar Branko Popović, za sekretara , slikar Milan A. Milovanović, za blagajnika, vajar Simeon Roksandić a za upravni odbor, Beta R. Vukanovićka, Vladimir Becić, Momčilo Živanović, Ljubomir Ivanović, i Mijailo Milovanović, slikari.

Društvo će se zvati: Udruženje likovnih umetnika.
Na istoj sednici doneta je odluka da se uputi poziv svima jugoslovenskim umetnicima u zemlji, te da se izvrši opšta organizacija.

U sklopu našeg udruženja imamo:

-upravni odbor,

-umetnički savet,

-nadzorni odbor,

-statutarnu komisiju,

-sud časti.

  • Adresa Mali Kalemegdan 1, Beograd

Objavi Komentar