PreventPlus Q d.o.o. Beograd

Naša Vizija je da postanemo poželjan partner, poznat po visokom nivou kvaliteta pruženih usluga

5.00 / 5
Uporedi Print

PreventPlus Q je licencirana firma za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Pružamo kompletnu uslugu iz oblasti: bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, projektovanja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom.
Poslove iz osnovne delatnosti obavlja visokostručni kadar sa dugogodišnjim iskustvom.
Naša Vizija je da postanemo poželjan partner, poznat po visokom nivou kvaliteta pruženih usluga.
Identifikacioni podaci
Licenca

Nase usluge su:

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i ostalih normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
• Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
• Evidencije iz oblasti bezbednosi i zdravlja na radu
• Program za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u radnoj okolini
• Uputstva za bezbedan i zdrav rad i dr.

Kontinualna usluga Lica za bezbednost i zdravlje na radu (vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu)
• Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
• Izrada Elaborata o uređenju gradilišta

 

Sistem upravljanja kvalitetom

Projektovanje i implementacija sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima

Zaštita od požara

Izrada normativnih akti iz oblasti zaštite od požara
Obuka iz oblasti zaštite od požara
Kontinuirana usluga referenta za zaštitu od požara

  • Slogan Naša Vizija je da postanemo poželjan partner, poznat po visokom nivou kvaliteta pruženih usluga
  • Delatnost Usluge
  • Lokacija / Region Srbija / Beograd
  • Adresa Nikole Doksata br.77, 11160 Beograd

Objavi Komentar