ASCHTANGA YOGA Beograd

0 / 5
Uporedi Print

Sanskritska reč “ashtanga” doslovno označava “osam nivoa” koji, u skladu sa Patanđalijevim Joga sutrama, korespondiraju sa osam različitih praksi kreiranih kao sredstva za kontrolu uma i pročišćenje unutarnjeg bića: jama (moralna pravila), nijama (samopročišćenje i proučavanje), asana (pozicija), pranajama (kontrola disanja), pratjahara (kontrola čula), darana (koncentracija), djana (meditacija) i samadi (kontemplacija).

U početku fokus u aštanga prakse je na svakodnevnom vežbanju asana, odnosno joga pozicija, da bi telo i čulni organi postali fleksibilni, što je preduslov za stabilnost uma. Tehnike Aštanga joge su grupisane u šest različitih serija od kojih bi svaka trebalo da bude vešto savladana ispravnim redosledom pre nego što se upustimo u savladavanje naredne serije.

Akcenat je na vinjasi, specifičnom sistemu disanje/pokret koji stvara toplotu, izaziva unutrašnje pročišćenje i poboljšava cirkulaciju. Ključni elementi fokusa tokom vežbanja su pozicija (asana) sa kontrakcijama (banda), disanje (uđaji) i mesta na koja usmeravamo pogled (drišti), a cilj je usklađivanje svih ovih elemenata kako bi se kao posledica umirio um.

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
07:00–10:00, 17:00–20:00 07:00–10:00, 17:00–20:00 07:00–10:00, 17:00–20:00 07:00–10:00, 17:00–20:00 07:00–10:00, 17:00–20:00 07:00–10:00, 17:00–20:00 -
  • Adresa Dečanska 11, Beograd

Objavi Komentar