MODERN MUSIC INSTRUCTORS

Prva škola moderne muzike

5.00 / 5
Uporedi Print

Modern Music Instructors je prva škola moderne muzike, koja omogućava mladim ljudima pronalazak sopstvenog puta u muzici, po najvišim standardima, uz najrespektabilnije predavače, ali bez oveštalih i prevaziđenih pravila muzičkog obrazovanja, koja često udaljavaju polaznike od bavljenja muzikom.

Zahvaljujući individualizovanom pristupu i praktičnom radu, MMI ostvaruje najdirektniji prenos znanja i vidljive rezultate, što daje stimulans mladima da nastave usavršavanje, ali da usvoje i princip da je kontinuirani rad neophodan za uspeh. Uspostavljajući osnovne vrednosti, MMI polaznicima pruža mogućnost da usvoje mnogo više od umeća sviranja. Kodeks škole promoviše saradnju, kolegijalnost i timski rad, a najstrože zabranjuje svako destruktivno ponašanje i korišćenje bilo koje vrste opijata.

MMI svoj rad uspostavlja i kao vrednu aktivnost mladih koji sebe još traže, a u muzici mogu da pronađu dobar i kreativan način da se sačuvaju od loših uticaja ulice i nedostatka brige za njihov društveni i psihološki razvoj. Rok akademija – MMI stvara ljude sa kvalitetnim muzičkim ukusom, one koji će i sami promovisati potvrđene muzičke vrednosti, a boriti se protiv kiča i šunda, smatrajući to jednako važnim kao i samo bavljenje muzikom.

Modern Music Instructors podstiče individualnost i kreativnost svojstvenu umetnicima, istovremeno insistirajući na poštovanju standarda i zajednički dogovorenih pravila koja važe i za polaznike, i za predavače i za rukovodstvo škole.

  • Adresa Mitropolita Petra 8, Beograd

Objavi Komentar