Ekozaštita D.O.O. – Dezinsekcija i deratizacija Beograd

Usluge zakonom obavezne preventivne dezinsekcija i deratizacije

5.00 / 5
Uporedi Print

Ekozaštita D.O.O. – Dezinsekcija i deratizacija Beograd

Preduzeće Ekozaštita je osnovano 1991. godine sa ciljem da bude usko specijalizovani pružalac usluga u oblasti preventivno sanitarne zaštite. Od osnivanja do danas, uspeli smo da, zahvaljujući upornosti i poštovanju principa dobre poslovne etike, izgradimo ugled firme od poverenja.

U preduzeću smo tokom niza godina ostvarivali stabilan rast i sistematski radili na unapređivanju poslovanja. Ulaganje u ljudstvo i opremu za rad je uvek bilo prioritet našeg poslovanja. Naš cilj je pružanje vrhunske usluge i podrške klijentima u zaštiti od štetočina, uz minimalno uznemiravanje i pomeranje svakodnevnih poslovnih obavbeza. Zahvaljujući ovom stavu, danas su naši klineti neki od najvećih giganata u domaćoj privredi.

 

Vizija

Negujući poslovnopartnerske odnose zasnovane na poverenju, kvalitetnoj i profesionalnoj usluzi koju pružamo klijentima, budući da smo tehnički savršeno opremljeni i rukovođeni stručnim kadrom, uvereni smo da ćemo ne samo nastaviti poslovnu tradiciju dugu četvrt veka, već je i konstantno unapređivati. Uvek idući u korak sa modernim tokovima, odgovarajući na zahteve tržišta, stremimo ostvarivanju vizije.

 

Misija

Naša poslovna strategija se bazira na stalnim težnjama da pravovremeno i profesionalno odgovaramo na potrebe klijenata, uvek u fokusu imajući kvalitet usluge kao i aktuelne tokove na tržištu. Postavili smo visoke ciljeve, posvećeni smo njihovom ostvarivanju, uvereni da smo kroz inovativan pristup, predan rad i kolegijalan i lojalan odnos upravo na odličnom putu.

Usluge koje pružamo su:

 • DEZINSEKCIJA

 • DERATIZACIJA

 • DEZINFEKCIJA

 • FUMIGACIJA

 • ZAŠTITA OD PTICA

 • ZAŠTITA OD GMIZAVACA

 • UNIŠTAVANJE KOROVA

 • ZELENE POVRŠINE

 

U našem radu uvek vodimo računa o posebnim zahtevima klijenata u pogledu osetljivosti, alergija, prisustva dece ili domaćih životinja. Naš cilj je da rešimo Vaš problem uz što manje uznemiravanja i u što kraćem roku.

Ekozaštita D.O.O. – Dezinsekcija i deratizacija Beograd

Za više informacija, možete nas kontaktirati na:
tel: +381 11 22 76 848; +381 11 318 70 47
email : [email protected]

 

 • Adresa Gandijeva 55A,
  11070 Novi Boegrad

Objavi Komentar