Časovi matematike i statistike Vojvodić Markov Beograd

5.00 / 5
Uporedi Print

Časovi matematike i statistike Vojvodić Markov Beograd

Časovi matematike i statistike i prevodilačke usluge Vojvodić-Markov Beograd

  • podučavanje učenika osnovnih i srednjih škola

  • pripreme za prijemne i popravne ispite,

  • časovi studentima: tehnologije, građevine, mašinstva, arhitekture, ekonomije, šumarstva, saobraćajnog, rudarskog, učiteljskog, poljoprivrednog fakulteta, pmf-a, fon-a, megatrenda, singidunuma, visoke el.tehn. škole, bpš…

  • oblasti: algebra, geometrija, stereometrija, trigonometrija, determinante, matrice, nizovi, redovi, vektori, analitička geometrija, limesi, izvodi, ispitivanje funkcija, neodređeni, određeni, krivolinijski i višestruki integrali, diferencijalne jednačine, krive i površi drugog reda, funkcije vise promenljivih…

  • finansijska matematika

  • statistika sa verovatnoćom,

  • moguć rad posredstvom Skype, obezbeđeni podsetnici i urađeni tipski zadaci…

Ako zelite da savladate nerazumljivo gradivo matematike i statistike obratite se za pomoc.

Imam dugogodisnje iskustvo u drzanju casova matematike, resavanju nejasnih problema, pomoci pri savladavanju gradiva, pripremi za kontrolne i pismene zadatke kao i ispite.

  • Adresa Bulevar kralja Aleksandra 95, Beograd

Objavi Komentar